Two-dimensional mesh generation, adaptive remeshing and refinement
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Hao Jin

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 8 pp. 1501-1526

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07