Use of orthogonalization and modal damping in flexible multibody dynamics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Vesa Karhu

Finite Elements in Analysis and Design

Vol. 7 pp. 51-59

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07