Characteristics of Constitutive Relations in Soil Plasticity for Undrained Behavior
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Axelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Marek Klisinski

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal of Solids and Structures

Vol. 29 3 pp. 363-380

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07