Modelling of the Behavior of Dry Sand by an Elasto-Plastic 'Fuzzy Set' Model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Marek Klisinski

Institutionen för byggnadsmekanik

N. Abifadel

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Stein Sture

Computers and Geotechnics

Vol. 11 pp. 229-261

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07