High order hierarchical A- and L-stable integration methods
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal of Numerical Methods in Engineering

Vol. 36 pp. 2607-2624

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06