Categorizing communication needs based on R&D team characteristics - a study of visual planning
Paper i proceeding, 2016

Författare

Johannes Berglind Söderqvist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Ludvig Lindlöf

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

R&D Management Conference 2016, Cambridge, UK

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-28