Free Vibration of Reissner-Mindlin Plates Using a Linked Interpolated Mixed Element
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Romaldas Bausys

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 52 5 pp. 979-986

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06