Decoherence and noise in High critical Temperature Superconducting quantum nanodevices
Doktorsavhandling, 2016

MC2 - Kollektorn A423
Opponent: Prof. Frederick Wellstood

Författare

Marco Arzeo

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Nanoteknik

Den kondenserade materiens fysik

MC2 - Kollektorn A423

Opponent: Prof. Frederick Wellstood

Mer information

Skapat

2017-10-07