Seventh European Conference on Computer Network Defence (EC2ND)
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

Redaktör

Magnus Almgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Stefano Zanero

Fredrico Maggi

Manolis Stamatogiannakis

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Energi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

978-0-7695-4762-6

Mer information

Skapat

2017-10-07