Design of multiple-row bolted composite joints under general in-plane loading
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Ingvar Eriksson

Jan Bäcklund

Institutionen för byggnadsmekanik

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Composits Engineering

Vol. 5 8 pp. 1051-1068

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06