Adaptive Finite Element Procedures in Elasticity and Plasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Fethi Abdulwahab

Institutionen för byggnadsmekanik

Engineering with Computers

Vol. 12 pp. 120-141

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06