Structural Dynamic Analysis by a Time-discontinuous Galerkin Finite Element Method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal For Numerical Methods in Engineering

Vol. 39 pp. 2131-2152

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06