Error Estimation and Adaptive Procedures Based on Superconvergent Patch Recovery SPR Techniques
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Fethi Abdulwahab

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Archieves of Computational Methods in Engineering

Vol. 4 3 pp. 203-242

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06