Adaptive Finite Element Procedure for Crack Analysis
Kapitel i bok, 1997

Författare

Saulius Ziukas

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Advanced Design of Concrete Structures / edited by K. Gyllentoft

pp. 33-40

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06