An Approach to the Mode Pairing Problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Mechanical Systems and Signal Processing

pp. 515-523

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06