A numerical study of the shape stability of sawn timber subjected to moisture variation: Part 1 Theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Sigurdur Ormarsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ola Dahlblom

Hans Petersson

Institutionen för byggnadsmekanik

Wood Science and Technology

Vol. 32 5 pp. 325-334

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06