Error Estimation and adaptivity for h-version adaptivity
Kapitel i bok, 1998

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Advances in Adaptive Computational Methods in Mechanics / edited by P. Ladevéze, J. T. Oden

pp. 461-475

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07