Predictive simulations of reactor-scale plasmas fuelled with multiple pellets with the European Transport Simulator
Paper i proceeding, 2015

Författare

D. Kalupin

EUROfusion Consortium

O. Asunta

Aalto-Yliopisto

R. Coelho

Instituto Superior Tecnico

D. Coster

Max-Planck-Gesellschaft

J. Ferreira

Instituto Superior Tecnico

A. C. A. Figueiredo

Instituto Superior Tecnico

K. Gal

Culham Science Centre

I. Ivanova-Stanik

Instytut Problemow Jadrowyc

T. Jonnson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

M. Owsiak

Polish Academy of Sciences

B. Palak

Polish Academy of Sciences

M. Schneider

Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA)

R. Stankiewicz

Instytut Problemow Jadrowyc

Pär Strand

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi

42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2015

42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2015
Lisabon, Portugal,

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-12