Suitability of bioimpedance as a predictor of extracellular water (ECW)
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Ruben Buendia

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

L. C. Ward

European Journal of Clinical Nutrition

0954-3007 (ISSN)

Vol. 69 Meeting Abstract: OP023 S17-S18

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-08