Nonlinear Structural Dynamic Analysis by a Discontinuous Galerkin Finite Element Method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

in H.A. Mang and F.G. Rammerstorfer Eds IUTAM Symposium on Discretization Methods in Structural Mechanics

pp. 115-122

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06