A Numerical Study of the Shape Stability of Sawn Timber Subjected to Moisture Variation, Part 2, Simulation of Drying Board
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Sigurdur Ormarsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ola Dahlblom

Hans Petersson

Institutionen för byggnadsmekanik

Wood Science and Technology

Vol. 33 pp. 407-423

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06