Adaptive Finite Element Strategy for Acoustic Problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Romaldas Bausys

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Journal of Sound and Vibration

Vol. 2265 pp. 905-922

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06