A Numerical Study of the Shape Stability of Sawn Timber Subjected to Moisture Variation, Part 3, Influence of Annual Ring Orientation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Sigurdur Ormarsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ola Dahlblom

Hans Petersson

Institutionen för byggnadsmekanik

Wood Science and Technology

Vol. 34 pp. 207-219

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06