A time integration method for simulations of tyre vehicles on flexible bridges
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Boris Thorvald

Journal of Multi-body Dynamics

Vol. 214 pp. 111-122

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik