Free Surface Flow Predictions by an Interface-Capturing Finite Element Technique
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Nahidh Hamid Sharif

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Mårten Levenstam

International Journal for Computational Civil and Structural Engineering

Vol. 1 2 pp. 98-106

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06