The Rational Krylov Algorithm for Nonlinear Eigenvalue Problems
Kapitel i bok, 2000

Författare

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Computational Mechanics for the Twenty-First Century / edited by B. H. W. Topping

pp. 379-402

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07