Adaptive FEA of Wave Propagation Induced by High-Speed Trains
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 79 29-30 pp. 2693-2704

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06