Three-dimensional simulation of hemming with the explicit FE-method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Mats Svensson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kjell Mattiasson

Institutionen för byggnadsmekanik

Journal of Material Precessing Technology

Vol. 128 1--3 pp. 142-154

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06