Technological change and the provision, consumption and regulation of services: Papers from a European ITS regional conference
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

P. Ballon

Vrije Universiteit Brüssel (VUB)

Sven Lindmark

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

J. Whalley

Northumbria University

Telecommunications Policy

0308-5961 (ISSN)

Vol. 40 8 725-728

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/j.telpol.2016.06.001

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-30