Understanding the finite element method
Kapitel i bok, 1995

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Advances in finite element technology ed Wiberg, N.- E.

pp. 90-113

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06