Scaling of CFB boiler hydrodynamics
Paper i proceeding, 2006

fluidized bed boiler

scale model

hydrodynamics

Författare

Ajit Kumar Kolar

Bo G Leckner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Advances in Energy Research, December 4-5, IIT Bombay, Mumbay, McMillan India Ltd

34-40

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

ISBN

100230-63006-5

Mer information

Skapat

2017-10-07