A constitutive model for concrete in high rate of loading conditions
Paper i proceeding, 1981

Författare

Ronny Glemberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Larsgunnar Nilsson

Institutionen för byggnadsmekanik

IABSE Colloquium on Advanced Mechanics of Reinforced Concrete, Delft, June 1981.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06