Numerical results from large deflection beam and frame problems analyzed by means of elliptic integrals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1981

Författare

Kjell Mattiasson

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal of Numerical Methods in Engineering

Vol. 17 pp 145-153

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06