Features facilitating the development of the program package SITU for computer aided design purposes
Kapitel i bok, 1981

Författare

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

MAFELAP 1981. The Mathematics of Finite Elements and Applications / edited by Whiteman

534-535

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07