Cost/benefit analysis in slope stability design
Paper i proceeding, 1981

Författare

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Göran Sällfors

Tenth International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, June 15-19, 1981, Stockholm, Sweden.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06