On the behaviour of natural slopes in clay
Paper i proceeding, 1981

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Tenth International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, June 15-19, 1981, Stockholm, Sweden.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07