PRISEC - A tool for the data management in FORTRAN-programs
Paper i proceeding, 1981

Författare

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Second International Conference and Exhibition on Engineering Software, March 24-26th, 1981, London, England.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07