FEM som konstruktionshjälpmedel
Paper i proceeding, 1980

Författare

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Scan-automatic 80, Datorn som konstruktionshjälpmedel - från idé till produktionsunderlag, 1980-12-11, Svenska Mässan, Göteborg.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06