SFVIBAT-II, A computer program for space frame vibration analysis, Volume 1 and 2
Bok, 1980

Författare

Bengt Åkesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

99-0380583-7

Mer information

Skapat

2017-10-06