Interaction problems in soil structure mechanics with material nonlinearity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1980

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal Computers and Structures

Vol. 12 581-592

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07