Interaction problems in soil-structure mechanics with material nonlinearity
Paper i proceeding, 1979

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

International Conference on Engineering Application of the Finite Element Method, Høvik, Norway, May 9-11th 1979,

pp 1.1-21.30

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07