Olinjärt elastiska balkar och ramar med analytiskt beskrivna elementsamband
Rapport, 1979

Författare

Kjell Mattiasson

Institutionen för byggnadsmekanik

Lennart Ågårdh

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06