Approximate dynamic analysis of a damaged shear wall
Rapport, 1979

Författare

Nina Lautersztajn-S.

Institutionen för byggnadsmekanik

Bengt Magnusson

Gunnar Kärrholm

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08