CHALMFEM - ett effektivt beräkningshjälpmedel för byggsektorn
Artikel i övrig tidskrift, 1979

Författare

Lars Bolteus

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Byggmästaren

1-2 25-27

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06