CHALMFEM - ett effektivt beräkningshjälpmedel för byggsektorn
Artikel i övriga tidskrifter, 1979

Författare

Lars Bolteus

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Byggmästaren

25-27

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik