The boundary element method applied to potential theory
Rapport, 1979

Författare

Lars Bolteus

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06