Beräkning av värmeledningsproblem med finit elementmetod - en introduktion
Rapport, 1979

Författare

Mats Fröier

Institutionen för byggnadsmekanik

Dan Lloyd

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06