Numerical and computer techniques in finite element analysis
Doktorsavhandling, 1981

Finite element

Poisson's equation

Navier's equations

metal stretching

Navier-Stokes equations

numerical integration

computer program

10.00 SB-salen, Hörsalsvägen 1, Chalmers

Författare

Hans Wennerström

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 384

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 81:7

10.00 SB-salen, Hörsalsvägen 1, Chalmers

Mer information

Skapat

2017-10-08