On constitutive modelling in metal plasticity
Doktorsavhandling, 1979

viscoplasticity

finite element

plasticity

Anisotropy

anisotropic strain hardening

Bauschinger effect

distortonal hardening

nonlinear hardening

10.00 Palmstedtsalen, Chalmers

Författare

Kenneth Axelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 293

10.00 Palmstedtsalen, Chalmers

Mer information

Skapat

2017-10-08