Elastic impact between a finite conical rod and a long cylindrical rod
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1978

Författare

R. B. Gupta

Larsgunnar Nilsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Journal of Sound and Vibration

Vol. 60 4 555-563

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06