A new Rosenbrock-type method applied to a finite element discretized nonlinear diffusion-convection equation
Paper i proceeding, 1978

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Arne Wolfbrandt

MAFELAP III, Brunel 1978

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07